Strona o walce z kretami i gryzoniami

Polityka prywatności

Polityka prywatności danych osobowych (dalej - Polityka) dotyczy wszystkich informacji, które portal bigbadmole.com (dalej - Witryna) może otrzymywać o Użytkowniku podczas korzystania z jakichkolwiek usług, usług, forów, produktów lub usług Witryny (zwanych dalej Usługami) oraz podczas wykonywania przez Witrynę wszelkich umów i umów z Użytkownikiem.

Korzystanie z Usług Witryny oznacza bezwarunkową zgodę Użytkownika na niniejsze Zasady i określone w nich warunki przetwarzania jego danych osobowych; w przypadku braku zgody na te warunki Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Usług.

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Witrynę

W ramach niniejszej Polityki „dane osobowe Użytkownika” oznaczają:

1.1 Dane osobowe, które Użytkownik podaje o sobie niezależnie podczas rejestracji (zakładania konta) lub w trakcie korzystania z Usług, w tym dane osobowe Użytkownika. Informacje wymagane do świadczenia Usług są oznaczone w specjalny sposób. Inne informacje są dostarczane przez użytkownika według jego uznania.

1.2 Informacje, które są automatycznie przesyłane do Witryny podczas jej działania za pomocą programu zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika, w tym adres IP, dane plików cookie, informacje o przeglądarce użytkownika (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do usług).

Niniejsza Polityka dotyczy tylko informacji przetwarzanych podczas pracy z portalem Witryny.

Witryna nie weryfikuje dokładności danych osobowych podanych przez użytkownika i nie może ocenić zdolności prawnej. Witryna zakłada jednak, że użytkownik podaje wiarygodne i wystarczające dane osobowe oraz aktualizuje te informacje.

2. Cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Witryna gromadzi i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia Usług lub wykonania umów i umów z Użytkownikiem, chyba że prawo przewiduje obowiązkowe przechowywanie danych osobowych przez okres określony przez prawo.

Witryna przetwarza dane osobowe użytkownika w następujących celach:

2.1 Identyfikacja stron w ramach pracy z Witryną;

2.2 Zapewnienie Użytkownikowi indywidualnych usług;

2.3 Komunikacja z użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, próśb i informacji dotyczących korzystania z Witryny, a także przetwarzanie żądań i aplikacji od Użytkownika;

2.4 Poprawa jakości usług, łatwość użytkowania, rozwój nowych usług;

2.5 Przeprowadzanie badań statystycznych i innych na podstawie anonimowych danych.

3. Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników i ich przekazywania stronom trzecim

W odniesieniu do danych osobowych użytkownika zachowana jest jego poufność, z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik dobrowolnie podaje informacje o sobie w celu ogólnego dostępu do nieograniczonej liczby osób.

Witryna ma prawo do przenoszenia danych osobowych użytkownika na osoby trzecie w następujących przypadkach:

3.1 Użytkownik wyraził zgodę na takie działania;

3.2 Przeniesienie jest przewidziane w prawie rosyjskim lub innym mającym zastosowanie ustawodawstwie w ramach procedury ustanowionej przez prawo;

3.3 Takie przeniesienie ma miejsce w ramach sprzedaży lub innego przeniesienia działalności (w całości lub w części), przy czym wszystkie zobowiązania wobec kupującego są zgodne z warunkami niniejszej Polityki w odniesieniu do otrzymanych przez niego danych osobowych;

Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkowników Witryna kieruje się prawem federalnym Federacji Rosyjskiej „O danych osobowych”.

4. Zmiana i usuwanie danych osobowych.Obowiązkowe przechowywanie danych

4.1 Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić (zaktualizować, uzupełnić) dane osobowe podane przez niego lub jego część, korzystając z funkcji edycji danych osobowych w odpowiedniej sekcji Usługi lub pisząc zapytanie do serwisu wsparcia, wysyłając wiadomość e-mail na adres admin@krot911.ru

4.2 Użytkownik może również usunąć dane osobowe przekazane mu w ramach określonego konta, pisząc zapytanie do serwisu wsparcia pocztą elektroniczną na adres admin@krot911.ru

4.3 Prawa wynikające z akapitów 4.1 i 4.2. niniejszej Polityki mogą być ograniczone zgodnie z wymogami prawa. W szczególności takie ograniczenia mogą obejmować obowiązek Witryny do przechowywania informacji, które zostały zmienione lub usunięte przez Użytkownika na okres ustanowiony przez prawo, oraz do przekazania takich informacji zgodnie z ustanowioną ustawowo procedurą organowi państwowemu.

5. Środki zastosowane w celu ochrony danych osobowych użytkownika

5.1 Strona podejmuje niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

6. Informacje zwrotne. Pytania i sugestie

Użytkownik jest uprawniony do wysłania wszystkich sugestii lub pytań dotyczących niniejszych Zasad do działu wsparcia przez e-mail na adres admin@krot911.ru

 

W górę

© Copyright 2015-2019 bigbadmole.com

Korzystanie z materiałów witryny bez zgody właścicieli praw autorskich jest niedozwolone

Polityka prywatności | Umowa użytkownika

Informacje zwrotne

Mapa strony